Torpaqların rekultivasiya laboratoriyası

Laboratoriya rəhbəri,
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
Sadıqov Fərhad Ələkbər oğlu
Tel: (+994 12) 5105591
Elektron poçtu:
sadiqovferhad123@gmail.com
İşçilərin ümumi sayı: 15

Texnogen pozulmuş, təkrar şorlaşmış və neftlə çirklənmiş torpaqların inventarizasiyası, xəritələşdirilməsi, rekultavasiya olunmuş torpaqların məhsuldarlığının öyrənilməsi təsnifatını işləmiş və vegetasiya təcrübələri əsasında neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiya üsullarını müəyyən etmişlər.
Azərbaycanda və xüsusən Abşeron yarımadasında texnogen və neftlə çirklənmiş torpaqların inventarizasiyasına, xəritələşdirilməsinə, təsnifatına, ekologiyasına və rekultivasiya üsullarına dair laboratoriya əməkdaşlarının 170-ə qədər elmi əsərləri nəşr edilmişdir. Bu torpaqların inventarizasiyası və xəritələşdirilməsi, həmin torpaqların rekultivasiya üsullarının təkmilləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi və onların istifadəyə qaytarılması üzrə tədqiqat işləri davam etdirilir.