Torpaqların rekultivasiya laboratoriyası

Tel.(+994 12) 5105591
Elektron poçtu sadiqovferhad123@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəriSadıqov Fərhad Ələkbər oğlu
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
İşçilərin ümumi sayı15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Texnogen pozulmuş, təkrar şorlaşmış və neftlə çirklənmiş torpaqların inventarizasiyası, xəritələşdirilməsi, rekultavasiya olunmuş torpaqların məhsuldarlığının öyrənilməsi təsnifatını işləmiş və vegetasiya təcrübələri əsasında neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiya üsullarını müəyyən etmişlər.
Əsas elmi nəticələriAzərbaycanda və xüsusən Abşeron yarımadasında texnogen və neftlə çirklənmiş torpaqların inventarizasiyasına, xəritələşdirilməsinə, təsnifatına, ekologiyasına və rekultivasiya üsullarına dair laboratoriya əməkdaşlarının 170-ə qədər elmi əsərləri nəşr edilmişdir. Bu torpaqların inventarizasiyası və xəritələşdirilməsi, həmin torpaqların rekultivasiya üsullarının təkmilləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi və onların istifadəyə qaytarılması üzrə tədqiqat işləri davam etdirilir.