Şamaxı dayaq məntəqəsi

Struktur bölmənin adı Şamaxı rayon dayaq məntəqəsi
Tel.
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanov Alim
İşçilərin ümumi sayı5
Əsas fəaliyyət istiqamətləriDayaq məntəqəsi Şamaxı rayon Məlhəm kəndində yerləşir. Məntəqənin ümumi sahəsi
15 hektardır. Məntəqənin əsas fəaliyyət istiqaməti meyvəçilikdən və yemçilikdən ibarətdir.
Elmi tədqiqat müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərərək, institutun əməktaşları tərəfindən təcrübə
işləri aparılmasında mühüm rol oynayır