Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Struktur bölmənin adıBeynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Tel.
Elektron poçtukamaqurbanova3@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəriKamilə Qurbanova
İşçilərin ümumi sayı3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri– Beynəlxalq layihələrdə iştirak etmək üçün əməkdaşları zəruri məlumatlarla təmin etmək;
– Xarici alim və mütəxəssislərlə görüşlərin təşkil edilməsi;
– İnstitutun fəaliyyətinin beynəlxalq qurumlarda təbliği üçün müvafiq işlərin icrası;
– İnstitutun əməkdaşlarının xarici elmi qurumlarla təcrübə mübadiləsinin təşkil olunması;
– Xarici elmi qurumlara ezamiyyətlərin təşkil edilməsi və s.
– İnstitut bir çox xarici təşkilatlar, elmi mərkəzlər, institut və universitetlərlə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında iştirak
– Rusiya Federasiyası Dokuçayev ad. Torpaq İnstitutu ilə torpaq təsnifatı, torpaq informasiya bankı, elektron torpaq xəritələrinin tərtibi sahəsində;
– Rusiya Federasiyası Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Ümumrusiya ET Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu
ilə torpaqların meliorasiyası və rekultivasiyası sahəsində;
– Rusiya ЕА Sibir Bölməsinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu ilə torpaqların GİS texnologiyaları
əsasında və məsafədən öyrənilməsi məsələləri bağlı tədqiqatlar sahəsində;
– İtalyanın «Aqrobiologiya və torpaqşünaslıq tədqiqat Mərkəzi» ;
– Türkiyə Çukurova Universiteti Torpak bilimləri fakültəsi ilə Torpaq-bitki-atmosfer sistemində
enerji-kütlə axınlarının riyazi modelləşdirilməsi sahəsində.
– İran İslam Respublikası Yəzd vilayətində kəhriz sistemləri və kəhriz suyu ilə suvarılan torpaqların tədqiqi;
– YUNESKO-nun “Qədim hidravlik sistemlər – kəhrizlər” üzrə beynəlxalq dövlətlər arası idarə heyətinin
üzvü simasında əməkdaşlıq;
– Ümumrusiya ET Suvarma Sistemləri və Kənd Təsərrfatının Su Təchizatı İnstitutu ilə suvarma meliorasiyası sahəsində nailiyyətlərin mübadiləsi üzrə uzunmüddətli elmi-texniki əməkdaşlıq aparılır.
– Belarusiyanın Qrodno Dövlət Aqrar Universiteti ilə “Azərbaycanın arid iqlim şəraitində qış otlaqlarının
məhsuldarlığının artırılması yolları” mövzusunda elmi əlaqələr yaradılmışdır.
– Belarusiya KT Akademiyası və Belarusiya MEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu ilə gübrələrin tətbiqində
resursqoruyucu texnologiyaların tətbiqi sahəsində.
Beynəlxalq redaksiya heyətlərində təmsilçilik – U.U.Uspanov adına Qazaxıstan Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun «Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya» jurnalında redaksiya heyətinin üzvü.
– «Ekologiya və Tikinti» Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnalda redaksiya heyətinin üzvü.
– Belarusiya Milli Elmlər Akademiyası Meliorasiya və Belarusiya Milli Elmlər Akademiyası Vitebsk
zonal kənd təsərrüfatı İnstitutları ilə
– Ukraynada nəşr olunan – «Environmental safety and natural resources» jurnallarının redasiya
heyətinin üzvi
– International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research (Hindistan)
– Journal of Plant Breeding and Agriculture (ABŞ)
– « BAOJ Biotechnology» (ABŞ)
– «Agricultural Research & Technology : Open Acess Journal (ARTOAJ)» (ABŞ)